sound profesjonalnie i fachowo

WYNAJEM NAGŁOŚNIEIA

1. Zespół potrzebuje realizatora FOH. Z przyczyn technicznych nie ma możliwości użyczenia backline’u innym
wykonawcom.
2. Aby umożliwić sprawne przeprowadzenie montażu i próby dźwięku, całość aparatury nagłośnieniowej,
oświetleniowej oraz infrastruktury sceny powinna być zmontowana, sprawdzona i w 100% gotowa do pracy najpóźniej
na 30 minut przed planowanym przybyciem Zespołu na miejsce imprezy.
3. Zarówno w czasie montażu i próby dźwięku jak i samego koncertu absolutnie niezbędna jest ciągła obecność
przynajmniej jednego z techników sceny, realizatorów dźwięku i oświetlenia.
4. Minimalny czas potrzebny na montaż i próbę dźwięku wynosi 90 minut od momentu
przybycia zespołu na miejsce imprezy (ok. 20 min. montaż + ok 70 min. próba akustyczna).

1. Zasilanie aparatury nagłaśniającej, oświetleniowej oraz backline’u musi posiadać przydział mocy adekwatny do
potrzeb z uwzględnieniem przynajmniej 20% zapasu. Napięcie zasilania musi być stabilne przy pełnym obciążeniu! Nie
akceptujemy źródeł zasilania, wykazujących tendencje do przepięć czy chwilowych spadków napięcia. Jest to
ekstremalnie ważne z punktu widzenia zarówno jakości koncertu jak i bezpieczeństwa ludzi oraz urządzeń backline’u,
dlatego prosimy o dokładne sprawdzenie napięcia
zasilania.
2. Gniazda elektryczne na scenie oraz na stanowiskach realizatorów powinny być dobrej jakości, sprawne,
zabezpieczone przed zalaniem i wpływem warunków atmosferycznych.

KONCERTY, BOOKING

MANAGEMENT

Właściciel: Kamil Cudzich

Zapraszam do kontaktu w celu omówienia naszego udziału w Twoim projekcie, koncercie czy przy organizacji artystycznego przedsięwzięcia.